Wärtsilä levererar kraftverk till ön Mayotte i Indiska Oceanen

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Fackpressmeddelanden
8 mars 2007 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har i januari 2007 fått en beställning på ett 39 MW nyckeln-i-hand kraftverk till ön Mayotte i Indiska Oceanen. Kontraktet, som värderas till ca 33 miljoner euro, erhölls av det lokala energibolaget Electricité de Mayotte. Kraftverket beräknas producera elektricitet till det lokala elnätet i mitten av 2008.

Wärtsilä kommer att installera fem Wärtsilä 32 motorer i kraftverket, som byggs vid hamnen Longoni. Motorerna körs i början på lättolja och inom ca 5 år kommer de att konverteras till att köra på naturgas.

Det nya kraftverket kommer att generera baskraft parallellt med ett existerande kraftverk. Det kommer att uppfylla strikta regler angående ljudnivån, avgasutsläpp, behandling av smutsvatten och säkerhet. Det kommer också att ha lägre driftskostnader än det äldre existerande kraftverket, samtidigt som det säkrar tillgången till elektricitet för de 200 000 invånarna på ön.

För tilläggsuppgifter, vänligen kontakta Christoph Vitzthum, Direktör, Power Plants, tel. +358 10 709 5670.

Det här är den kortare versionen av två pressmeddelanden. Den längre versionen innehåller mer detaljerad information. Båda är tillgängliga på adressen http://www.wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.
 

© 2020 Wärtsilä