Wärtsilä Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Holm, Roger

Wärtsilä Corporation,
  • Ledningens transaktioner
8 februari 2018 kl 14:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Holm, Roger
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Holm, Roger
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20180207142033_2
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-06
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 56 Enhetspris: 55,46 EUR
(2): Volym: 28 Enhetspris: 55,46 EUR
(3): Volym: 82 Enhetspris: 55,46 EUR
(4): Volym: 168 Enhetspris: 55,46 EUR
(5): Volym: 73 Enhetspris: 55,46 EUR
(6): Volym: 110 Enhetspris: 55,46 EUR
(7): Volym: 140 Enhetspris: 55,46 EUR
(8): Volym: 10 Enhetspris: 55,46 EUR
(9): Volym: 10 Enhetspris: 55,46 EUR
(10): Volym: 10 Enhetspris: 55,46 EUR
(11): Volym: 12 Enhetspris: 55,46 EUR
(12): Volym: 10 Enhetspris: 55,46 EUR
(13): Volym: 34 Enhetspris: 55,46 EUR
(14): Volym: 11 Enhetspris: 55,46 EUR
(15): Volym: 10 Enhetspris: 55,46 EUR
(16): Volym: 143 Enhetspris: 55,46 EUR
(17): Volym: 230 Enhetspris: 55,46 EUR
(18): Volym: 10 Enhetspris: 55,46 EUR
(19): Volym: 10 Enhetspris: 55,46 EUR
(20): Volym: 250 Enhetspris: 55,46 EUR
(21): Volym: 250 Enhetspris: 55,46 EUR
(22): Volym: 250 Enhetspris: 55,46 EUR
(23): Volym: 150 Enhetspris: 55,46 EUR
(24): Volym: 164 Enhetspris: 55,46 EUR
(25): Volym: 25 Enhetspris: 55,46 EUR
(26): Volym: 144 Enhetspris: 55,46 EUR
(27): Volym: 10 Enhetspris: 55,46 EUR
(28): Volym: 10 Enhetspris: 55,46 EUR
(29): Volym: 61 Enhetspris: 55,46 EUR
(30): Volym: 150 Enhetspris: 55,46 EUR
(31): Volym: 96 Enhetspris: 55,46 EUR
(32): Volym: 24 Enhetspris: 55,46 EUR
(33): Volym: 151 Enhetspris: 54,46 EUR
(34): Volym: 75 Enhetspris: 55,46 EUR
(35): Volym: 180 Enhetspris: 55,46 EUR
(36): Volym: 173 Enhetspris: 55,46 EUR
(37): Volym: 77 Enhetspris: 55,46 EUR
(38): Volym: 131 Enhetspris: 55,46 EUR
(39): Volym: 23 Enhetspris: 55,46 EUR
(40): Volym: 93 Enhetspris: 55,46 EUR
(41): Volym: 13 Enhetspris: 55,46 EUR
(42): Volym: 13 Enhetspris: 55,46 EUR
(43): Volym: 250 Enhetspris: 55,46 EUR
(44): Volym: 12 Enhetspris: 55,46 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(44): Volym: 3 932 Medelpris: 55,4216 EUR

Ytterligare information:
Natalia Valtasaari

Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com 

© 2020 Wärtsilä