Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning för år 2012 publicerad

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
8 februari 2013 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har idag 8.2.2013 publicerat sin årsredovisning för år 2012 på adressen www.wartsilareports.com/sv-SE/2012/ar. Den elektroniska årsredovisningen för år 2012 innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten (Corporate Governance Statement) i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2012. Årsredovisningen innehåller även en Wärtsiläs berättelser -sektion med ytterligare information angående Wärtsiläs affärsomgivning och hållbara utveckling.

Årsredovisningen innehåller också ett årssammandrag av börsmeddelanden utgivna av Wärtsilä under år 2012. Alla Wärtsiläs meddelanden, inklusive börsmeddelanden, finns på Wärtsiläs webbsidor på adressen www.wartsila.com/sv/media-sv/nyhet.  

En pdf-version av årsredovisningen finns som bilaga till detta meddelande. Årsredovisningen i sin helhet eller utvalda delar av den kan skrivas ut från Wärtsiläs nya rapportwebbsida www.wartsilareports.com/sv-SE/. Bolagets delårsrapporter samt årsredovisningar kommer framöver att förekomma på denna kvartalsvis uppdaterade plattform i ett enhetligt, lättläst format.

En engelskspråkig iPad-version av årsredovisningen publiceras i Wärtsiläs iPublication-applikation senare idag.

Wärtsilä Oyj Abp

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä