Det största oljekraftverket Wärtsilä någonsin levererat togs i bruk i Honduras

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Fackpressmeddelanden
8 februari 2005 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Det största oljekraftverket som Wärtsilä någonsin levererat, Pavana III på 267 MW, invigdes fredagen den 28 januari i Honduras, Centralamerika. Kraftverket invigdes av Honduras president Ricardo Maduro. Det tungoljedrivna kraftverket beställdes av Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. (Lufussa) i augusti 2003. Kraftverket levererades till kunden i två delar, varav den senare delen färdigställdes i november 2004, rekordartade tolv månader i förtid. Satsningen på 190 miljoner US dollar som Lufussa gjorde i Pavana III-projektet är den största privata investeringen i Honduras historia.

”Vi är verkligen glada över att Lufussa valde oss till leverantör. Vi ombesörjde även en exportkredit via Finnvera på 87 miljoner US dollar”, berättar Pekka Ahlqvist, direktör för affärsområdet Kraftverk.

”Vi är mycket nöjda över att vi valde Wärtsilä till partner i detta enorma projekt. Wärtsiläs engagemang och tekniska kompetens representerar den absoluta toppen i branschen”, säger Lufussas verkställande direktör Schucry Kafie.

Pavana III är bland de första kraftverk som anslutits till Wärtsiläs servicesystem (CBM=Condition Based Maintenance), som baseras på motorns prestanda. Wärtsiläs CBM-center i Vasa övervakar kraftverksutrustningens skick, analyserar prestanda och anger kraftverkets verkliga servicebehov. Detta gör att kunden smidigare kan planera underhåll och dessutom gynnas kunden i form av lägre driftkostnader.

För ytterligare information vänligen kontakta: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.

 

© 2020 Wärtsilä