Wärtsilä köper tyskt företag inom fartygsdesign SCHIFFKO

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
7 december 2006 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har undertecknat ett avtal om att köpa den tyska företagsgruppen för fartygsdesign SCHIFFKO. SCHIFFKO är privatägt och har idag en omsättning på ungefär 4 miljoner euro och 25 arbetstagare.

SCHIFFKO specialiserar sig på planering och design av speciellt containerfartyg, forskningsfartyg och fartyg för offshoreindustrin. Via sitt globala samarbetspartner- och expertnätverk, erbjuder företaget även konsulttjänster, inklusive projektstyrning, till rederier och skeppsvarv. Företaget har ett gott rykte och en stark marknadsposition inom dessa segment. SCHIFFKO är baserat i Hamburg, Tyskland, men opererar globalt.

Enligt Jaakko Eskola, Vice verkställande direktör, Ship Power, Wärtsilä, stöder företagsköpet Wärtsiläs strategiska fokus att växa som systemintegrator och leverantör av helhetslösningar inom sjöfarten och varvsindustrin. Den förvärvda affärsverksamheten utökar Wärtsiläs breda produkt- och serviceutbud med expertis inom fartygsdesign. Köpet av SCHIFFKO stöder utvecklingen av Wärtsiläs business för lågvarviga motorer i Asien, speciellt på den kinesiska marknaden.

SCHIFFKOs styrelseordförande och huvudrepresentant för bolagets aktieägare Berend Pruin: ”Vi tror att våra kunder märkbart kommer att ha nytta av det bredare utbudet och resurserna som Wärtsiläs nätverk för med sig. Företagsköpet erbjuder förbättrade möjligheter för SCHIFFKOs designverksamhet, kunder och vår personal eftersom de kommer att vara del av Wärtsiläs totala serviceutbud och globala nätverk.”

SCHIFFKO har 50 års erfarenhet av fartygsplanering och -design. Bolaget har varit involverat i mer än 2500 fartygsdesignprojekt i 60 länder. Företagsgruppen SCHIFFKO består av SCHIFFKO GmbH Forschung und Entvicklung maritimer Systeme och SCHIFFKO GmbH Multifunktionales Ingenieurbüro als Maritimes Innovationszentrum (SCHIFFKO).

Affären kommer att slutföras under fjärde kvartalet 2006.

För ytterligare information vänligen kontakta Jaakko Eskola, Vice verkställande direktör, Ship Power, Wärtsilä, tel. +358 10 709 5634 eller Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä, tel. +358 10 709 5235.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 13 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä