Wärtsilä har erhållit en stor kraftverksbeställning på 155 milj. euro från Dominikanska republiken

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
7 september 2011 kl 12:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har tecknat ett avtal om leverans av ett gasdrivet kraftverk till en guldgruva i Dominikanska republiken. Det nya kraftverket levereras som ett nyckelfärdigt projekt. Värdet på beställningen är 155 miljoner euro.

Avtalet har ingåtts med Barrick Gold North America Inc., som är ett dotterbolag till det kanadensiska Barrick Gold Corporation. Kraftverket kommer att tillföra el till Pueblo Viejo -guldgruvan.

Wärtsiläs leverans omfattar tolv Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer samt planeringen, anskaffningen och konstruktionsarbetet i projektet. Wärtsiläs flerbränslemotorers flexibilitet är en betydande fördel, eftersom de kan drivas med både flytande bränsle och naturgas.

“Det här är ett viktigt kontrakt för Wärtsilä. Den höga effektivitetsgraden i Wärtsiläs kombikraftverksteknologi samt den snabba tidtabellen för byggarbetet var centrala faktorer då vi erhöll denna värdefulla beställning. Flerbränslemotorernas flexibilitet och de konkurrenskraftiga investeringskostnaderna var också fördelar i Wärtsiläs anbud”, säger direktör Sampo Suvisaari, Wärtsilä Power Plants i Centrala Amerika och Karibien.

Barrick Gold var Wärtsiläs kund redan före denna beställning. Wärtsilä har tidigare levererat två kraftverk till företaget.

Wärtsilä har en stark ställning i Dominikanska republiken, till vilken bolaget för närvarande har levererat kraftverk med en total effekt på 900 MW.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sampo Suvisaari
General Manager,
Wärtsilä Power Plants, Centrala Amerika och Karibien
Tfn. +1 713 598 2851
sampo.suvisaari@wartsila.com  

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf. +358 40 5476390
atte.palomaki@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med mer än 17 500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland. www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä