Wärtsilä levererar miljöskonsamt värmeverk till Ryssland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
7 maj 2007 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har i mars erhållit en beställning på en 20 MW Wärtsilä BioEnergy pannanläggning till sågverksföretaget LDK Igirma Ltd i Irkutsk i Ryssland.

Wärtsilä levererar två stycken pannenheter, som vardera producerar 10 MW värme till sågverkets torkkammare och andra värmeförbrukare. Pannorna kommer att elda biprodukter från sågverket. Pannutrustningen levereras i september och värmeverket överlåts åt kunden i december 2007.

”Wärtsilä har redan tidigare levererat ett flertal BioEnergy pannanläggningar till Ryssland, men detta värmeverk ligger allra längst i öster. Detta kontrakt är viktigt för oss, eftersom värmeverket byggs i ett mycket viktigt träförädlingsområde i Sibirien. Dessutom är LDK Igirma Ltd:s ägare Sibexportles Group Ltd ett mycket betydande företag inom den ryska sågverksbusinessen. Företaget investerar i nya effektiva sågverk med senaste teknologi även för värmeproduktion,” säger Tauno Kuitunen, regiondirektör, Europa, Wärtsilä BioPower Oy.

Wärtsiläs biobränsleeldade värmeverk och kraftverk är effektiva och har låga miljövärden. Dessa anläggningar bygger på den patenterade Wärtsilä BioGrate förbränningstekniken som möjliggör förbränning av biobränslen med hög verkningsgrad och låga utsläpp. De utgör därför praktiska lösningar för användning av förnyelsebar energi med minimal inverkan på miljön.

För ytterligare information, vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, tel. +358 40 568 0591.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä