Korrigering till börsmeddelandet 29.4.2004 om konverteringen av 1994 års debenturlån till Wärtsiläs aktier år 2004

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
7 maj 2004 kl 12:00 E. Europe Standard Time

I börsmeddelandet som Wärtsilä Oyj Abp publicerade 29.4.2004 fanns ett fel angående debenturlånet som kan konverteras till A- och B-aktier.

De korrigerade uppgifterna angående lån som berättigar att konverteras till A- och B-aktier är följande. Det konverterade beloppet uppgår till 7.225.356,48 euro, med vilket tecknats 300.720 A-aktier och 300.720 B-aktier. Teckningstiden var 2.1.-19.4.2004.

Uppgifterna angående lånet som kan konverteras till B-aktier är oförändrade dvs. lån har konverterats för 17.407.457,92 euro, med vilket tecknats 1.449.000 B-aktier.

Kapitalet på de debenturlån som inte konverterats uppgick alltså till 363.282,76 euro för det lån som kunde konverteras till A- och B-aktier och till 2.479.082,51 euro för det lån som kunde konverteras till B-aktier. Det återstående lånebeloppet på totalt 2.842.365,27 euro jämte ränta har återbetalats i sin helhet 3.5.2004.

 

© 2020 Wärtsilä