Wärtsiläs interna granskning avslöjar avvikelser i ett begränsat antal bränsleförbrukningstester för marinmotorer

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
7 mars 2016 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har på eget initiativ genomfört en intern granskning av sina globala testprocesser. Målsättningen var att säkra regelefterlevnad och operativ förträfflighet inom bolaget.

Utredningen har framfört avvikelser i vissa tester för mätning av bränsleförbrukning som gjorts för marinmotorer i Wärtsiläs produktionsenhet i Trieste, Italien före kundleveranser. Avvikelserna är i genomsnitt 1% av bränsleförbrukningen. Sammanlagt 2% av Wärtsiläs alla motorleveranser kan ha påverkats. Motorer för kraftverkskunder har inte berörts av avvikelserna och vi har inga bevis om avvikelser i bolagets övriga verksamhet.

Det bör noteras att motorerna i fråga har uppfyllt alla krav ställda av bestämmelser och klassificeringssällskap samt att fartygen som kan ha påverkats har uppfyllt sjövärdighetstestningens krav. Enligt vår bedömning är avvikelsernas inverkan på kunderna marginell.

Under de senaste åren har vår portfölj utvidgats betydlig, och år 2015 motsvarade marinmotorernas försäljning 12% av Wärtsiläs årliga omsättning. Enligt ledningens bedömning har denna händelse inte en väsentlig finansiell inverkan på bolaget.

Enligt vår nuvarande analys har avvikelserna orsakats av ett begränsat antal anställda. Dessa personer har, genom att påverka testresultaten, tydligt agerat mot arbetsinstruktioner och våra verksamhetsprinciper.

Dessa handlingar är i direkt strid mot koncernpolicyer och bolaget förhåller sig mycket allvarligt till situationen. För att säkra nya och transparenta processer och kontroller har Wärtsilä granskat alla testprocedurer och omedelbart vidtagit korrigeringsåtgärder där avvikelser upptäckts. Därmed kan vi bekräfta att testerna uppfyller våra höga standarder.

”Wärtsilä förutsätter att alla bolagets anställda agerar i enlighet med interna anvisningar samt med lagar och bestämmelser. Vi ber djupt om ursäkt för förlorat förtroende som denna kränkning mot våra policyer och företagsvärderingar har orsakat. Vi kommer omedelbart att vara i kontakt med våra kunder”, säger koncernchef Jaakko Eskola.

Analytiker- och presstelekonferens
En analytiker- och presstelekonferens ordnas idag, måndagen 7.3.2016 kl. 10.00 finsk tid. Telekonferensen hålls på engelska. För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/66562267. Ni får telekonferensens detaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel +358 10 7095599
atte.palomaki@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och mediarelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä