Wärtsiläs ryska samföretag får första order på lokomotivmotorer

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
7 mars 2013 kl 13:15 E. Europe Standard Time

Samföretaget Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC (WTEC) har fått en beställning på att leverera 12 Wärtsilä 20L -motorer för växellok. Detta är den första ordern som undertecknats av samföretaget. Samföretaget WTEC grundades 2010 mellan Wärtsilä och Transmashholding (TMH), som är Rysslands ledande tillverkare av lok och annan rälsutrustning.

Beställningen gjordes i februari av BMZ Bryansk, som är ett dotterbolag till Transmashholding. Motorerna kommer att installeras i en serie nya dieseldrivna TEM 18B-växellok som byggs av BMZ. Motorerna kommer att levereras under hösten 2013.

"Loken är avsedda att användas i temperaturer från minus 50 till plus 40 grader. De svåra klimatförhållanden som dessa nya lok kommer att användas i kräver hög verkningsgrad och tillförlitlighet. Samtidigt har kundens behov varit att minska bränsleförbrukningen och driftskostnaderna med hjälp av dessa nya lok, och i alla dessa områden har WTEC varit framgångsrikt. Dessutom kan vi erbjuda det stöd som behövs genom vårt omfattande servicenät i Ryssland", säger Zeljko Starcevic, verkställande direktör, WTEC.

Produktionen vid WTEC:s fabrik i Penza i Ryssland inleds i full skala på hösten 2013 och den årliga produktionen beräknas uppgå till mellan 250 och 300 motorer. Den nya anläggningen kommer att sysselsätta cirka 300 personer. Vid slutet av 2013 kommer totalt cirka 30 Wärtsilä 20L-motorer att vara installerade i TEM18B-lok, ägda av Russian Railways.

Pressmeddelande 28.6.2012: Wärtsiläs samföretag i Ryssland påbörjar byggarbetet av den nya motorfabriken

Pressmeddelande 27.5.2010: Wärtsilä går in på järnvägsmarknaden genom samföretag med Transmashholding i Ryssland

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Damlin
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
Tfn. +358 10 7091972
Stefan.damlin@wartsila.com  

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä