Konstituerande möte för Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
7 mars 2013 kl 19:00 E. Europe Standard Time

Vid sitt konstituerande möte 7.3.2013 valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Kaj-Gustaf Bergh till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Markus Rauramo, ordförande
Maarit Aarni-Sirviö
Alexander Ehrnrooth

Nomineringskommittén:
Mikael Lilius, ordförande
Kaj-Gustaf Bergh
Matti Vuoria

Ersättningskommittén:
Mikael Lilius, ordförande
Paul Ehrnrooth
Matti Vuoria

 

© 2020 Wärtsilä