Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: Sammanslagningen av Fiskars och Investors ägarandelar i Wärtsilä till ett gemensamt bolag slutförd

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
7 februari 2013 kl 19:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har idag meddelats att Fiskars Oyj Abp och Investor AB har förverkligat den juridiska sammanslagningen av sina ägarandelar i Wärtsilä till ett gemensamt bolag enligt meddelandet som publicerades 24.4.2012.

Det gemensamma bolaget Avlis AB och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB:s (tidigare Instoria AB) sammanlagda aktieinnehav i Wärtsilä är 42.948.325 dvs. 21,77% av det totala aktiekapitalet och rösterna. Som en följd av förverkligandet av samföretaget har Investor AB inte direkt aktieägo i Wärtsilä. För tillfället äger Fiskars 59,7% och Investor 40,3% av Avlis AB.

Wärtsilä Oyj Abp

www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä