Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock, Inc. ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
7 januari 2011 kl 11:15 E. Europe Standard Time

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 5.1.2011 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet nu överstiger en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock, Inc. 4.941.593 aktier, vilket motsvarar 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster.
 
© 2020 Wärtsilä