Genomförandet av försäljningen av Ovako

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
6 oktober 2006 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Med hänvisning till börsmeddelandet som publicerades den 17 juli fortsätter den sedvanliga tillståndsprocessen i försäljningen av Oy Ovako Ab till den holländska och tyska gruppen av företag och processen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2006. Som ett resultat av detta kommer realisationsvinsten av försäljningen att redovisas under det fjärde kvartalet 2006. Under tredje kvartalet redovisas Oy Ovako Ab som intressebolag.

Tilläggsinformation: Vice verkställande direktör Raimo Lind, tel +358 10 7095 640.

 

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä