Wärtsilä levererar kraftsystem till sex oljeriggar

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
6 oktober 2005 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har fått en order på 32 motorer av det Singaporebaserade bolaget Keppel FELS Ltd. Värdet på ordern är över 50 miljoner euro. Motorerna ska installeras som kraftkällor på fyra s.k. jackup-oljeriggar och två semisubmersible-oljeplattformar. Ordern bokförs till det tredje kvartalets orderstock.

Motorernas sammanlagda effekt är 115 MW och de är av typ Wärtsilä 26. Wärtsilä levererar dessutom styrpropellrar till oljeplattformarna.

Plattformarna tillverkas av Keppel FELS Ltd för danska AP Möller-Maersk A/S. De första jackup-riggarna blir färdiga mot slutet av 2007, och oljeplattformarna väntas vara klara 2008 och 2009.

Keppel FELS hör till världens ledande tillverkare av oljeplattformar och andra offshore-installationer inom olje- och gasindustrin. A.P. Möller-Maersk Group är en dansk koncern med global affärsverksamhet inom bl.a. sjöfart, olje- och gasprospektering och -produktion samt skeppsbyggnad. Koncernen har över 250 fartyg.

För tilläggsinformation vänligen kontakta VVD Mikael Mäkinen, Wärtsilä, tfn +358 10 709 5620.

© 2020 Wärtsilä