Wärtsilä fick två kraftverksbeställningar från Mexiko

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
6 oktober 2004 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har fått två kraftverksbeställningar från Mexiko. Båda kraftverken är kombinerade värme- och elproduktionsanläggningar (CHP) med en sammanlagd effekt på ca 32 MW. Kraftverken levereras nyckelfärdiga. Till Mexiko har Wärtsilä hittills levererat kraftverkslösningar och motorer för marina applikationer för över 400 MW.

”Wärtsiläs ansträngningar och satsningar på den mexikanska marknaden börjar nu märkas på ett positivt sätt”, enligt Frank Donnelly, direktör, Wärtsilä North America Inc., Power Plants. ”Wärtsilä har på Mexikos växande marknad uppnått en betydande position inom gas- och oljedrivna kraftverk samt som leverantör av marina applikationer och servicetjänster. Vi har nyligen öppnat ett nytt servicecenter i Veracruz.”

Det ena kraftverket levereras till kartongfabriken Cartones Ponderosa i Querétaro. Kunden valde Wärtsiläs kombinerade värme- och elproduktionsanläggning för att ersätta en gammal gasturbinanläggning. Den andra beställaren är tidningspapperstillverkaren Prona i San Luis Potosí.

För ytterligare information vänligen kontakta: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.

Detta pressmeddelande finns i två versioner, och detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbsida http://www.wartsila.com

© 2019 Wärtsilä