Samföretaget Wärtsilä-Hyundai fick stororder – 16 flerbränslemotorer till fyra fartyg

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
6 augusti 2008 kl 06:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä-Hyundai Engine Company Ltd., det nya sydkoreanska samföretaget som ägs av Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries, har fått en betydande order. Samföretaget levererar sammanlagt 16 Wärtsilä 50DF-motorer till fyra fartyg, som ska byggas av Samsung Heavy Industries. Avtalet innehåller även en option på ytterligare fyra motorer till ett femte fartyg. Beställningen bokas i orderboken för Wärtsilä-Hyundai Engine Company Ltd.

Motorerna installeras på så kallade FPSO-fartyg (Floating Production Storage Offloading) som beställts av FLEX LNG. Den första motorn kommer att levereras i februari 2010.

Flerbränslemotorn Wärtsilä 50DF har drivit en förändring inom branschen från traditionell ångturbinsteknik till ett elektriskt flerbränslekoncept, vars fördelar är en mycket bättre driftsekonomi och lägre utsläpp. Motorn kan drivas antingen med naturgas, marin dieselolja (MDO) eller tjockolja (HFO). Motorn kan smidigt byta mellan de olika bränslena medan den är i drift och har utvecklats för att ge samma effekt oavsett vilket bränsle som används.

Wärtsilä och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) grundade i januari 2007 det sydkoreanska, 50/50-ägda samföretaget Wärtsilä-Hyundai Engine Company Ltd. Samföretaget tillverkar Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer till LNG (flytande naturgas) fartyg och till andra marina tillämpningar. Produktionsanläggningen finns i Daebul Industrial Complex i Sydkorea, där tillverkningen inleddes i juli 2008. Fabriken på 25 000 m2 har en årlig produktionsvolym på cirka 120 motorer.

Wärtsilä-Hyundai Engine Company har erhållit sertifikatet för ISO 9001 för kvalitetsledningssystem. Sertifikatet utfärdades den 28 juli 2008 av den nederländska ackrediteringsmyndigheten DNV certification BV.

Flerbränslemotorernas huvudmarknad är i Sydkorea, som för närvarande står för mer än 80 procent av marknaden för LNG-fartyg.

 

Bildtext: Detta FLEX LNG fartyg kommer att ha fyra Wärtsilä 50DF motorer som tillverkas av Wärtsilä-Hyundai Engine Company.

För mer information, vänligen kontakta:

Wärtsilä-Hyundai Engine Company Ltd.
Michael Lok
Direktör
Daebul Industrial complex,
Block 5, Nabuli 611-29, Samho-eup,
Yeongam-gun, Jeonlanamdo,
Republic of Korea 526-891
Tfn: +82-61-9831160
Mobiltfn: +82-10-5097494
michael.lok@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.

www.wartsila.com

Hyundai Heavy Industries i korthet

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd (HHI) är ett av världens ledande industriföretag med 26 000 anställda. Bolaget hade en omsättning på 16,2 miljarder USD under räkenskapsåret 2007. HHI är även ledande inom fartygsbyggnad och världen största tillverkare av tvåtaktsdieselmotorer för fartyg.

 

© 2020 Wärtsilä