Försäljningen av MW Power till Metso godkänd av berörda myndigheter

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
6 juli 2012 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Metso har erhållit relevanta godkännanden från EU:s myndigheter för affären där Wärtsilä säljer sin andel av MW Power till Metso. Affären mellan Wärtsilä och Metso har nu slutförts.

Enligt det avtal som publicerades 31 maj 2012 säljer Wärtsilä sin andel på 40 procent i samföretaget MW Power Oy till den andra samföretagsparten Metso. MW Power kommer därmed att fullständigt ägas av Metso. Värdet på affären offentliggörs inte.

Wärtsilä kommer att följa sin strategi och fokusera på kraftlösningar som baserar sig på motorteknologi. Wärtsilä är en ledande leverantör av kraftverk för flexibel kraftgenerering som drivs med både flytande bränslen och gas. Effekten av Wärtsilä levererade kraftverk varierar från en till över 500 MW.

Wärtsilä och Metso tecknade i september 2008 ett avtal att bilda ett samföretag. MW Power bestod av Wärtsiläs Biopower-affärsverksamhet och Metsos Heat & Power –affärsverksamhet.

Tidigare pressmeddelanden:

31.5.2012: Wärtsilä säljer sin andel i MW Power samföretag till Metso
14.11.2008: Wärtsiläs och Metsos samföretag fick godkännande av konkurrensmyndigheterna – samföretaget får namnet MW Power Oy
26.9.2008: Wärtsilä och Metso bildar samföretag inom lösningar för förnybar energi

För ytterligare information vänligen kontakta:

Caj Malmsten
Ekonomi- och finansdirektör
Wärtsilä Power Plants
Tel: +358 40 733 2978
caj.malmsten@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf. +358 400 267 555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä