Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
6 maj 2016 kl 08:30 E. Europe Standard Time

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited köpt Wärtsilä aktier den 3.5.2016 och att dess andel av aktier och röster nu överstiger 5%:s flaggningsgränsen medan dess totala ägarandel förblir över 5%. Efter aktieförvärvet äger BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster samt 0,12% av aktier och röster genom finansiella instrument. Summan av andelarna är 5,13%. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av
%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,31%

0,53%

8,84%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,05%

0,56%

8,62%

 

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727

 

16.391.021

 

8,31%

SUMMA A

16.391.021

8,31%

 

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

1.041.449

0,52%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

8.722

0,00%

SUMMA B

 

 

 

1.050.171

0,53%

 

© 2020 Wärtsilä