Wärtsilä har tecknat sitt första avtal om globalt fartygsunderhåll

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Fackpressmeddelanden
6 maj 2005 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har tecknat ett globalt underhållsavtal med det tyska rederiet Reederei Blue Star GmbH. Enligt avtalet kommer Wärtsilä att svara för en betydande andel av underhålls- och driftstjänsterna på fartygen i Blue Stars flotta. Avtalet löper på fem år med option på förlängning.

Reederei Blue Star är ett expanderande rederi, grundat år 2002 och helägt dotterbolag till P&O Nedlloyd BV. Avtalet om underhålls- och driftstjänster gäller till en början nio containerfartyg, men kan flexibelt utvidgas till att omfatta flera fartyg.

Avtalet med Blue Star är det första som Wärtsilä tecknat om underhåll av oceangående fartyg.

Närmare upplysningar: informationsdirektör Eeva Kainulainen, tfn 010 709 5235

Detta meddelande finns även i en längre version på engelska som innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns tillgängliga på http://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä