Fler Wärtsilämotorer till Fortums nya fartygsserie

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
6 maj 2002 kl 03:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 6.5.2002

Wärtsilä har fått en order på motorer till två kemkalietankers som beställts av Fortum. Ordern omfattar kompletta drivsystem till vardera fartyget. I båda systemen ingår huvudmotor, reduktionsväxel, propeller samt tre hjälpmotorer. Tankfartygen byggs i Portugal vid varvet Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Huvudmotorerna har direkt vatteninsprutningssystem, som minskar kvävedioxidutsläppen.

Fortum har redan tidigare beställt drivsystem till sex andra fartyg, varav två är produkttankers, två isbrytande Aframax-tankers samt två bogserbåtar. Av dessa byggs de två produkttankrarna i Kina och de utrustas med huvudmotor, reduktionsväxel och tre hjälpmotorer per fartyg. Bogserbåtarna, som byggs i Spanien, utrustas med två huvudmotorer var. I höstas offentliggjordes två order från Fortum på isbrytande tankers, som byggs i Japan. De utrustas med Wärtsiläs dieselelektriska drivsystem.

Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av därtill hörande service. Till koncernen hör dessutom Imatra Steel, en nordisk tillverkare av specialstål samt ett betydande aktieinnehav som stöder utvecklingen av kärnverksamheten.

För ytterligare information vänligen kontakta: Informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 7095 235

Detta pressmeddelande finns i två versioner, och detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information och finns att läsa på vår webbplats.

Internet: www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä