Redan hundra Sulzer RT-flex-motorer beställts

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
6 april 2004 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har fått hundra beställningar på Sulzer RT-flex-marinmotorer sedan år 2000, då försäljningen av denna motortyp inleddes. Sulzer RT-flex-motorn är den första lågvarviga dieselmotorn som utrustats med ett elektroniskt Common Rail-system.

Sulzer RT-flex-motorerna, som Wärtsilä utvecklat, är för närvarande marknadens mest avancerade stora marinmotorer. Tack vare Common Rail-insprutningen kan man flexibelt använda motorerna, styrbarheten är bättre och bränsleförbrukningen är mindre vid lägre belastning än med traditionella lågvarviga motorer. Sulzer RT-flex-motorerna minskar även avgasutsläppen och orsakar ingen synlig rök.

”Orderstocken för Sulzer RT-flex-motorer har otroligt snabbt överskridit milstolpen för hundra stycken. Detta återspeglar rederiernas stora intresse för RT-flex-motorerna. Man har tydligt insett fördelarna med Common Rail-systemet. Vi vidareutvecklar kontinuerligt motorerna för att skapa ytterligare fördelar”, säger Mikael Mäkinen, direktör för affärsområdet Ship Power.

Detta pressmeddelande finns i två versioner, och detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information och finns att läsa på vår webbsida www.wartsila.com.

Ytterligare information:
Eeva Kainulainen
Informationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. 010 709 5235
eeva.kainulainen@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä