Wärtsilä levererar två gaskraftverk till USA

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
6 februari 2007 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Under detta år har Wärtsilä fått beställningar på två gaskraftverk med en total effekt på 190 MW från USA.

Till Kalifornien kommer Wärtsilä att leverera kraftverksutrustning till ett 115,5 MW gaskraftverk. Beställningen som erhölls i början av februari, är värd över 40 miljoner euro. Kraftverket byggs för Tierra Energy, en oberoende elproducent i norra Kalifornien. Projektet bör ännu certifieras av California Energy Commission.

Tierra Energy kraftverket utrustas med 14 Wärtsilä 34SG motorer och beräknas vara i drift i maj 2009. Därefter kommer det att leverera elektricitet till elnätet som ägs av bolaget Pacific Gas & Electric.

”Det är en ära för oss att jobba med Tierra Energy,” säger Frank Donnelly, ansvarig för Wärtsiläs kraftverksenhet i Nordamerika. ”Wärtsilä ser framemot att hjälpa delstaten Kalifornien att nå dess långsiktiga energimål. Detta är det andra kontraktet som Wärtsilä knutit med Pacific Gas & Electric på basen av deras senaste offertförfrågan.”

Detaljerna om den andra beställningen till USA på 75 MW publiceras vid ett senare skede tillsammans med kunden.

Wärtsilä har under mindre än ett år fått totalt fyra beställningar på gaskraftverk i USA. I april 2006 valde Pacific Gas and Electric Wärtsilä till leverantör av Humboldt Bay kraftverket i Kalifornien. I september fick Wärtsilä en beställning av Cogentrix Energy Inc. på Plains End II kraftverket i Denver, Colorado.

Tilläggsuppgifter: Christoph Vitzthum, direktör, Wärtsilä Power Plants, tel. +358 10 709 5670.

Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbplats http://www.wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster.  Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

© 2020 Wärtsilä