Wärtsilä och Konepaja Häkkinen har ingått avtal om långsiktigt samarbete

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
5 oktober 2005 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Konepaja Häkkinen Oy undertecknade i dag ett långsiktigt leverantörsavtal om tillverkning av stora motorblock.

Konepaja Häkkinen koncentrerar tillverkningen av motorblock till Åbo och har köpt industrihallen som utgjorde en del av Wärtsiläs Åbofabrik. Verkstaden investerar också i en toppmodern stor fleroperationsmaskin av portaltyp som ska tas i bruk i december 2006.

När investeringen är klar kommer de i Åbo bearbetade och delmonterade motorblocken för Wärtsilä-motorfamiljerna att levereras som färdiga monteringsmoduler direkt till huvudmonteringslinjerna i Wärtsiläs fabriker i Vasa och Trieste. 

Det undertecknade samarbetsavtalet förstärker verkstadsindustrin i Åboregionen och säkrar att expertis inom metallbranschen bevaras i regionen. Avtalet kan även skapa nya arbetsplatser. 

Konepaja Häkkinen har hyrt Wärtsiläs fabrikslokaler i Åbo sedan motortillverkningen i fabriken i Åbo upphörde vid årsskiftet 2004-2005.

Konepaja Häkkinen Oy
Konepaja Häkkinen Oy i Reso grundades 1980. Koncernen har cirka 300 anställda och två dotterbolag: Tikkakosken Konepaja Oy i Tikkakoski och Rautpohjan Konepaja Oy i Jyväskylä.

Konepaja Häkkinen-koncernen är en kontraktsleverantör för den tunga verkstadsindustrin. Anskaffningen av industrifastigheten möjliggör en snabb expansion på tillväxtmarknader, och tillverkningskapaciteten utökas dessutom med en ny maskininvestering. Behovet av ytterligare arbetskraft är över 20 årsverken, och bolaget kommer att anställa nya kvalificerade maskinbearbetare. Det nära och flexibla samarbetet med Wärtsilä-koncernen fortsätter och utvecklas enligt kundernas krav.

Expansionen medför ytterligare produktpotential och förbättrar konkurrenskraften på marknaden. Konepaja Häkkinen-koncernen är främst känd som en leverantör av stora och krävande rotationskomponenter, kapselkomponenter och balkliknande komponenter. Huvudkunderna kommer från maskinindustrin, den tunga elektroindustrin, drivaggregatsindustrin samt kraftöverförings- och vindkraftsindustrin inom Europeiska unionen.

Wärtsilä
Wärtsilä är en ledande leverantör av drivsystem för fartyg och offshore-installationer. Wärtsiläs kundbas utgörs av rederier och varv. I produktsortimentet ingår maskineri- samt propulsions- och styrsystem för fartyg. Det globala servicenätverket erbjuder kunden komplett service för fartygets maskineri i varje skede av dess livscykel. Wärtsilä är också en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande drifts- och underhållstjänster. Wärtsilä har verksamhet i över 60 länder. År 2004 var Wärtsiläs omsättning 2,4 miljarder euro och antalet anställda 11.500.

Ytterligare information: Erik Pettersson, produktionsdirektör, Wärtsilä,
tfn +358 (0) 400 667 173.
Mika Penttinen, verkställande direktör, Konepaja Häkkinen Oy,
tfn. +358 (0) 40 756 2856

 

© 2020 Wärtsilä