"An Oceanic Awakening" och SEA20 väcker insikt om havens potential i tid av globaltransformation

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
5 september 2018 kl 11:33 E. Europe Standard Time

Gästerna på SMM, världens ledande mässa för sjöfartshandel i Hamburg, var först om att höra Wärtsiläs offentliggörande av "An Oceanic Awakening", ett globalt initiativ med fokus på en radikal omvandling av världens sjöfarts- och energiindustri till ett överlägset effektivt, ekologiskt sunt och digitalt förbundet ekosystem.

Sjöfrakt är det allra kostnadseffektivaste sättet att transportera varor och människor världen över. Då konsumentbehovet ökar står sjöfartsföretag inför stora möjligheter att förbättra ineffektiviteter som betydligt minskar verksamhetens lönsamhet och hållbarhet. Centrala drivande faktorer i förändringen av dagens sjöfart är bättre bränsleeffektivitet från hamn till hamn, färre trafikstockningar i hamnar och livligt trafikerade zoner, samt införande av realtidskommunikation mellan intressenter.

Till Wärtsiläs insats för att aktivera ett komplett integrerat smart ekosystem hör att belysa och proaktivt adressera dessa frågor. Insatsen kräver samarbete mellan flera sektorer och vertikalt förbundna företag samt aktivt engagemang i att lyfta fram växande teknologier för att skapa nya affärsverksamhetsmöjligheter till allas väl.

Centrala ekosystemsaktörer från världens strategiskt viktigaste sjöfartsstäder har inbjudits att mötas på det nyligen öppnade forumet SEA20, där gränsöverskridande dialog och samskapande främjas genom en kontinuerlig följd av evenemang och verkstäder. Först ute med att stöda tanken om hållbar sjöfart via omfattande samarbete är Rotterdam, Hamburg och Helsingfors.

Under SMM:s presskonferens avslöjade Marco Ryan, Chief Digital Officer & Executive Vice President på Wärtsilä, bolagets ambitiösa strävan att före år 2020 sammanföra 20 av världens inflytelserikaste hamnstäder till ett nätverk som inspirerar till samarbete som väsentlig bidragande faktor till att främja förändring. Nätverket kommer att stöda antagande och implementering av bästa praxis, gynna digitalisering och påverka lagstiftning för att främja nya miljövänligare, hållbara och smartare sätt att göra affärer till havs.

Inom ramen för SEA20 har man redan sammanfört en skara nyckelpåverkare från fem hamnstäder för att avgöra hur dessa städer, samt det övriga samhället, bäst kunde dra nytta av ett smart ekosystemet.

Förra månaden samlades 18 kända experter från New York, Singapore, Helsingfors, Rotterdam och Hamburg för en kreativ session i Hamburg. Under två dagar av deltagande planering producerade den samlade intelligensen en serie visioner om sin syn på hur framtidens städer bättre kunde samverka med havet.

Visionerna, som omfattade moderna transportsystem längs stadsstränder, introducering av havscentrerade innovationscenter och placering av smarta hamnar utanför kusterna, kommer att användas för att inspirera politiker och sjöfartssektorn världen över för att adressera problem orsakade av snabb urban tillväxt.

På SMM visades en serie illustrationer baserade på idéerna, samt en film om denna smarta, orädda rörelse.

Under kommande år kommer världens största transportbransch att genomgå en radikal förändring. Nya smarta teknologier kommer att möjliggöra för fartyg och hamnar att vara sammankopplade på ett aldrig tidigare skådat sätt inom sjöfarten. Som ett resultat av kontinuerliga R&D- och strategiska anskaffningar har Wärtsilä marknadens mest omfattande och integrerade produktportfölj, som ger varumärket en idealisk position för att leda denna förändringsresa.

"Våra lösningar har redan i många års tid adresserat sjöfartsindustrins hållbarhetsbehov," sade Kari Hietanen, Executive Vice President, Corporate Relations & Legal Affairs ärenden vid Wärtsilä, "men ett uppvaknandet till havens möjligheter kräver förändringar i mycket större skala. Det är dags för världen att vakna upp till sjöfartssektorns genuina förändringspotential och till vilken roll dess snabba utveckling kommer att spela i våra liv.”

”Vi har inte råd att vänta på att sjöfarten och energibranschen utvecklas i egen takt”, sade Wärtsiläs koncernchef Jaakko Eskola. ”Kraven på effektivitet, hållbar utveckling och anslutningsbarhet har växt sig så stora att de inte kan förbises. Vi är i brådskande behov av att öka hastigheten som är till nytta för hela sektorn samt samhället som helhet. ”Oceanic Awakening” är vårt uppvaknande till alla, som signalerar början av resan för att göra verklighet av framtidens sjöfart och energi.

Stadsvisioner i korthet

The Ecotone beskriver hur två naturliga ekosystem skapar ett tredje. Enligt visionen skulle SEA20-städernas hamnområden förses med innovationscenter, där man småskaligt testar nya utvecklingskoncept som sedan kunde implementeras i större omfattning i hamnområden. Innovationerna omfattar utveckling av allt från logistik till turism och mer.

The Mangrove är ett nytt landmärke, som ger ett nytt perspektiv på kustlinjen. Landmärket är självförsörjande och fungerar med förnybar energi. Dess topp utgör även ett nytt grönområde för stadsbor och besökare. Mangrove förbinds med fastlandet med små anslutningsfartyg och undervattenstunnlar.

The Blue Belt placerar en ny smart hamn längre ut till havs och städar upp stadens kustlinje och säkrar rent vatten, samt ett nytt landskap för att bygga bostäder och handel i kärnan av stadsmiljön. Då hamnarna flyttar bort från kusten kan kustlinjen användas för helt nya ändamål och ge stadslivet en innovativ dimension.

Lanseringsfilm för "An oceanic awakening": https://youtu.be/gS-SyFEoHF8 

Bli inspirerad och involverad i "An Oceanic Awakening" och anslut dig till SEA20-forumet på adressen www.sea20.org 

Se inspelning av presskonferensen på SMM 5.9.2018 kl. 10.30 CET: https://www.wartsila.com/SMM2018/press

Mediakontakter:  

Andrew Calzetti
Marknadsföringsdirektör, Marine Solutions
Wärtsilä
Oyj Abp
Tfn +44 788 473 71 76
andrew.calzetti@wartsila.com

Hanna Viita
Marknadsföringsdirektör, Services
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn +358 10 709 54 29
hanna.viita@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn +358 10 709 14 39
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä