Wärtsilä donerar 1,3 miljoner euro till finländska högskolor

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Nyhet
5 september 2016 kl 14:30 E. Europe Standard Time

Wärtsiläkoncernen donerar totalt 1,3 miljoner euro till finländska högskolor och universitet under åren 2016–2017. Wärtsilä vill i synnerhet stödja det tekniska utbildningsområdet och på så sätt främja forskningen vid finländska universitet och stärka Finlands internationella konkurrenskraft.

Den mest betydande donationen ges till det tekniska utbildningsområdet vid Aalto-universitetet. Aalto är ett mångvetenskapligt universitet som förutom teknikområdet verkar inom områdena ekonomi och konst. "Wärtsilä är en viktig partner för Aalto-universitetet sedan många år tillbaka. Vi har gemensamt utvecklat modern teknik och byggt framtiden på olika sätt. Jag vill rikta ett varmt tack till Wärtsilä för donationen", säger Aalto-universitetets rektor Tuula Teeri.

Bland donationsmottagarna finns också Vasa universitet, Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan.

Koncernchefen Jaakko Eskola talade i dag vid Vasa universitets läsårsöppnande. ”Wärtsilä vill stödja universitetsutbildningen och öka samarbetet med universiteten och det externa forskarsamhället. Vi har goda erfarenheter av samarbetet med finländska universitet och anser att högklassig universitetsutbildning spelar en viktig roll i upprätthållandet av Finlands konkurrenskraft”, sade Jaakko Eskola.

Wärtsilä har under lång tid satsat på forskning och produktutveckling. Under år 2015 fokuserade Wärtsilä mycket på innovationer i produkter och lösningar, speciellt utveckling av verkningsgraden, bränslenas flexibilitet och minskad miljöpåverkan. Forsknings- och produktutvecklingskostnaderna uppgick till 132 miljoner euro, vilket motsvarar 2,6 % av omsättningen. Inom Wärtsilä arbetar totalt cirka 700 personer med produktutveckling.

Ytterligare information:

Kari Hietanen
Direktör, Samhällsrelationer och juridiska ärenden
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 (0)10 709 5609
kari.hietanen@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 (0)10 709 5599
media@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä