Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
5 augusti 2005 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 14.6.-27.7.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 26.200 optioner till 39.300 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 137.550,00 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 14.6-27.7.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 23.000 optioner till 34.500 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 120.750,00 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 258.300,00 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 325.760.459,50 euro och antalet aktier 93.074.417, varav 23.579.587 A-aktier och 69.494.830 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

 

© 2020 Wärtsilä