Wärtsiläs dotterbolag samt bolagets medarbetare oskyldiga

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
5 juli 2006 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs dotterbolag, Wärtsilä Finland, samt bolagets tjänsteman har konstaterats oskyldiga av Vasa Hovrätt. Beslutet följer Vasa tingsrätts beslut från i fjol, och var väntat.

I samband med affären med Gotland Rederiet åren 1999–2000 utbetalade Wärtsilä en s.k. rederirabatt till det konto som rederiets representant anmält. Rätten ansåg att det inte var fråga om mutor, såsom det i anklagelseskriften hade framlagts. Under rättegången påvisades också att rederirabatter är normal kutym i branschen.

Bolagets tjänsteman fortsätter i sitt arbete som försäljningschef.

Tilläggsinformation: Kari Hietanen, direktör, juridiska ärenden och personal, tfn 040 754 4363.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä