Wärtsilä BioPower kraftvärmeverk invigs i Trollhättan

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Fackpressmeddelanden
5 april 2006 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Idag 5 april har Lextorps Kraftvärmeverk i Trollhättans kommun invigts. Biokraftverket för kombinerad värme- och elproduktion levererades av Wärtsilä Biopower och stod färdigt att leverera värme till Trollhättan Energis fjärrvärmenät den 19 december 2005. Den 12 januari var det dags för den första leveransen av miljövänlig el ut på nätet.

Invigningen förrättades av eleverna på Nils Ericsons gymnasiets energiprogram med inriktning på drift och underhåll och med profileringen alternativ energi. Jussi Kuusela, Area Sales Manager, Wärtsilä Biopower i Finland presenterade anläggningen och arkitekten Thomas Hansson från WSP Arkitektur förmedlade sina tankar om byggnaden. Invigningsceremonin avslutades med att de ca 90 inbjudna gästerna fick en rundvandring på anläggningen.

”Den nya anläggningen förstärker vår strävan att nå positiva miljöeffekter. Ca 95% av fjärrvärmen i Trollhättan kommer nu från biobränsle i form av skogsflis, en förnyelsebar energikälla. Vi ser en tillväxt för Trollhättan som gör satsningen strategiskt riktig för att säkra det framtida behovet av fjärrvärme. Kalkylerna är goda och det finns ekonomi i det här, både för våra kunder och oss” säger Mats Johansson VD på Trollhättan Energi.

Kraftverket består av en Wärtsilä BioPower 5 DH -anläggning som bränner skogsflis och har en elkapacitet på 3.6 MWe och en fjärrvärmekapacitet på 17 MWth, motsvarande ca. 30% av Trollhättans fjärrvärmebehov.

”Det första spadtaget för kraftverksbygget togs i februari 2005 och första värmeleveransen var i december samma år vilket är en bekräftelse på att projektet fortlöpt på ett mycket bra sätt” fortsätter Mats Johansson.

Wärtsiläs biobränsleeldade kraftverk är effektiva och har låga miljövärden. De utgör praktiska lösningar för användning av förnyelsebar energi med minimal inverkan på miljön. Dessa kraftverkskoncept bygger på den patenterade Wärtsilä BioGrate förbränningstekniken som möjliggör förbränning av biobränslen med hög verkningsgrad och låga NOx och CO utsläpp.

Kraftverket genererar ånga i en effektiv vattenrörspanna som matas till en mottrycksångturbin som i sin tur driver en generator för elproduktion. Ångkondensatet efter turbinen värmer sedan fjärrvärmevattnet via en värmeväxlare och kondensatet går sedan som matarvatten åter till pannan i en sluten krets.

BioPower-anläggningarna levereras i moduler baserade på beprövad teknik och standardiserade komponenter. Anläggningarna kan sålunda levereras och installeras på kort tid. Den beprövade teknologin resulterar i tillförlitliga kraftverk med hög automatiseringsgrad, vilket möjliggör obemannad drift.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverks- lösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

Mera information om Wärtsilä finns på hemsidan www.wartsila.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tord Johnsson
Wärtsilä Sweden AB
Direkt tel: +46 31 744 46 53
Mobiltelefon: +46 70 658 38 27
E-post: tord.johnsson@wartsila.com

Maria Nystrand
Public Relations Manager, Power Plants
Wärtsilä Corporation
Direkt tel: +358 10 709 1456
Direkt fax: +358 10 709 1425
E-post: maria.nystrand@wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä