Wärtsilä omdefinierar sin dividendmålsättning

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
5 mars 2015 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har omdefinierat sina långsiktiga dividendmål. Vårt mål är att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln. Dividendbetalningen beaktar Wärtsiläs skuldsättningsgrad samt bolagets investerings- och utvecklingsbehov. Tidigare var vårt mål att betala en dividend på 50% av resultatet per aktie.

Wärtsiläs övriga långsiktiga finansiella mål förblir oförändrade. Våra målsättningar är att omsättningen skall växa snabbare än den globala BNP-tillväxten, att rörelsevinstmarginalen (EBIT%) uppnår 14% på toppen av konjunkturcykeln och förblir på en nivå som överstiger 10% i konjunkturdalarna samt att bibehålla skuldsättningsgraden under 50%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com  

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä