Konstituerande möte för Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
5 mars 2015 kl 17:30 E. Europe Standard Time

Vid sitt konstituerande möte 5.3.2015 valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Sune Carlsson till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Markus Rauramo, ordförande
Maarit Aarni-Sirviö
Risto Murto

Nomineringskommittén:
Mikael Lilius, ordförande
Kaj-Gustaf Bergh
Sune Carlsson
Risto Murto

Ersättningskommittén:
Mikael Lilius, ordförande
Maarit Aarni-Sirviö
Tom Johnstone

Wärtsilä Oyj Abp

 

© 2020 Wärtsilä