Wärtsilä förvärvar MMI Boiler Managements affärsverksamhet

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
5 mars 2012 kl 07:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har tecknat ett avtal att förvärva affärsverksamheten av MMI Boiler Management Pte Ltd, som är ett singaporianskt företag specialiserat på service och uppehåll av pannor för marint och industriellt bruk. MMI Boiler Management har sitt huvudkontor i Singapore och bolaget är verksamt i Sydostasien och Stillahavsregionen.

Förvärvet förstärker ytterligare Wärtsiläs utbud för service av pannor samt företagets ledande position på den globala marina servicemarknaden. Dessutom stöder förvärvet Wärtsilä Services’ strategi att ständigt utveckla utbudet av mervärdeproducerande tjänster för befintliga kundsegment.

MMI Boiler Management har en stark marknadsställning i Sydostasien och Stillahavsregionen, särskilt inom offshore-segmentet. Företagets verksamhet inkluderar service, uppehåll, reparation och installering av pannor för både marina och landbaserade kunder. MMI Boiler Managements omsättning var 5,3 miljoner euro år 2011 och företaget har 138 anställda.

“MMI Boiler Managements enastående kunnande angående service av pannor och de utmärkta kundrelationerna på bolagets marknadsområde kompletterar ändamålsenligt Wärtsiläs utbud av pannservice. Detta förvärv förstärker ytterligare vår konkurrenskraft och vår position som den ledande leverantören av service på den globala marinmarknaden”, säger Christoph Vitzthum, direktör för Wärtsilä Services.

MMI Boiler Management kommer att integreras i Wärtsilä. Alla anställda, inklusive de fyra nuvarande ägarna, kommer att fortsätta att arbeta för Wärtsilä efter förvärvet. Affärens värde offentliggörs inte. Förvärvet förväntas bli slutfört under första kvartalet år 2012.

Wärtsilä Services - Industrins mest omfattande servicenätverk

Wärtsilä Services, som är ett av Wärtsiläs tre affärsområden tillsammans med Ship Power och Power Plants, driver det mest omfattande servicenätverket inom branschen. Wärtsilä erbjuder tjänster globalt för både sjöfarts- och energiindustrin. I företagets omfattande serviceutbud ingår miljötjänster, verkstadstjänster för motorer, framdrivningssystem, el- och automationssystem och pannor samt reservdelar och fältservice. Uppgraderingar och konverteringar ingår också i verksamheten, liksom långsiktiga avtal för motor- och framdrivningssystem och skolningstjänster. Wärtsiläs serviceverksamhet är också en föregångare när det gäller att utveckla nya servicekoncept som tillgodoser kundernas behov av optimal driftseffektivitet. Wärtsilä Services har globalt cirka 70 helägda verkstäder och mer än 11,000 anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ban Leong Ong
Verkställande direktör
Wärtsilä Singapore
Tlf. +65-68749200
banleong.ong@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf. +358 400 267 555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland. www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä