Wärtsiläs årsredovisning för 2006 har publicerats

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
5 mars 2007 kl 13:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning för 2006 har publicerats på finska, svenska och engelska. Redovisningen publiceras även på företagets Internetsida på adressen www.wartsila.com. Papperskopia kan beställas via Internet från följande adress: www.wartsila.com/orderreport eller genom att ringa koncernens informationsavdelning tel. 010 709 5241. Årsredovisningen kan också hämtas från koncernledningen på adressen John Stenbergs strand 2, 00530 Helsingfors.

Årsredovisning 2006

© 2020 Wärtsilä