Wärtsilä har fått sju nya order på biobränsleanläggningar

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
5 februari 2003 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 5.2.2003

Wärtsilä Biopower har fått sju order på biobränsleanläggningar under de senaste månaderna. Wärtsilä levererar både hela anläggningar och processutrustning till Sverige, Ryssland och Baltikum. Dessa nya beställningar stärker Wärtsiläs position som ledande leverantör av moderna småskaliga bioenergianläggningar. Den totala värmeeffekten för leveranserna uppgår till 56 MW.

Marknaden för småskaliga kraftvärmeverk växer snabbt och elproduktion baserad på biobränslen ökar kraftigt i Europa. Wärtsilä använder i sina anläggningar en patenterad BioGrate-teknik, som lämpar sig särskilt bra för förbränning av våt träflis, bark och sågspån.

Två av beställningarna går till Sverige. Wärtsilä fick dessa beställningar i hård konkurrens bland annat pga den nya, moderna Lo-NOx förbränningsteknologin. Vilhelmina Värmeverk AB har beställt en biobränsleanläggning på 10 MWth för sågens och fjärrvärmenätets behov. De av Linköping stad ägda Tekniska Verken I Linköping AB, har som nyckelfärdiga leveranser beställt en biobränsleanläggning på 3 MWth och en oljepanncentral på 5 MWth. Anläggningarna producerar energi till det lokala fjärrvärmenätet. Wärtsilä har tidigare till samma kund levererat ett gas- och oljedrivet kraftvärmeverk för kombinerad el- och värmeproduktion. 

Till Estland levereras tre biobränsleanläggningar: två anläggningar till sågar för energiproduktion och en för fjärrvärmeproduktion. Sylvester Groups såg AS Näpi Saeveski, som ingår i Estlands största sågkoncern, har beställt processutrustning till en 6 MWth biobränsleanläggning i Lääne-Virumaa. Den nya anläggningen, som utnyttjar biprodukter från sågningen, kommer att ersätta en föråldrad anläggning. AS Sauga Saeveski har beställt en biobränsleanläggning på 6 MWth till Sauga. Värmeenergi som produceras av träflis, bark och sågspån kommer att utnyttjas i sågens torkningsprocess. Fjärrvärmebolaget OU Pogi har beställt en 8 MWth biobränsleanläggning som nyckelfärdig leverans till Paide.

UAB Sylvester Alytus har som nyckelfärdig leverans beställt en biobränsleanläggning på 8 MWth till Alytus, Litauen. Detta är Wärtsilä’s genombrott till energimarknaden i Litauen.

Till finsk-ryska joint-venture ZAO Pestovo Novo levereras som nyckelfärdig leverans en biobränsleanläggning på 10 MWth. Leveransen går till Novgorods område i Pestovo, dit UPM-Kymmene levererar en såg i samarbete med ett ryskt trävaruföretag. 

Närmare information: direktör Jussi Heikkinen, Wärtsilä Finland Oy, Biopower, tfn 010 7095 664.

© 2020 Wärtsilä