Forskningskonsortium lett av Wärtsilä erhåller 1 milj euros EU-anslag för utveckling av teknik för förnyelsebara bränslen i marina applikati

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
4 december 2006 kl 09:00 E. Europe Standard Time

EU har beslutat att bevilja ett forskningskonsortium, som leds av Wärtsilä, ett anslag på 1 miljon euro för att utveckla metanolbaserade bränsleceller som kraftaggregat för fartyg. Projektets namn är ”Validation of a Renewable Methanol Based Auxiliary Power System for Commercial Vessels” (METHAPU). De totala kostnaderna för projektet uppgår till 1,9 miljoner euro.

Huvudmålsättningen är att få metanoltekniken godkänd för fraktfartyg inom internationell sjöfart. Ett annat viktigt mål är att göra det tekniska förarbetet för att utarbeta regler för användning av metanol som bränsle i marina applikationer. Särskilt fokuseras på tankning av bränsle, distribution, lagringssätt samt ett fastoxid-bränslecellsystem som använder metanol som bränsle. Forskningskonsortiet beståd av ledande aktörer inom branschen.

Forskningen gäller en 250 kW:s bränslecellenhet och applikationer i anslutning till sjöfart. Dessutom inriktas forskningen på cellenhetens säkerhet och tillförlitlighet. För att verifiera lämpligheten installeras en mindre 20 kW:s enhet ombord på ett fartyg. Enheten testas på fabriken och i samband med att den tas i drift provkörs och godkänns hela systemet ombord på fartyget. Under projektet testas säkerheten under livscykeln såväl som den funktionella säkerheten. Dessa resultat utnyttjas i forskningsarbetets slutskede, det vill säga i säkerhets- och tillförlitlighetsutredningen av 250 kW:s enheten.

Projektet sträcker sig över 2,5 år och tjänar som språngbräda för framtida forskning om hållbar utveckling. Målet är framför allt att hitta miljöskonande kraftkällor för marint bruk och metanolbaserad ekonomi.

”Vi är mycket nöjda med EU-anslaget. En bränslecell som drivs med förnybar metanol skapar attraktiva möjligheter för användning av miljöskonande bränslen i decentraliserad energiproduktion och som extra hjälpkraftenheter på fartyg. Detta är en speciellt intressant aspekt särskilt för att minska fartygets utsläpp när de anländer till hamnar”, säger Erkko Fontell, direktör för Wärtsiläs Bränslecellenhet.

”Driften av enheten kommer också att ge oss med viktiga erfarenheter både om systemets konstruktion och dess prestanda, till exempel elektrisk verkningsgrad och bränslecellstaplarnas livslängd”, tillägger Fontell.

I konsortiet ingår följande världsledande organisationer och bolag: Wärtsilä, Lloyd’s Register, Wallenius Marine, Genoa universitet och Det Norske Veritas AS.

Ytterligare information kan fås från nedannämnda kontaktpersoner och hemsidor:

www.wartsila.com, kontaktperson: Tho Phan, produktutveckling, Wärtsiläs Bränslecellenhet, puh. 010-709 5478, e-post tho.phan@wartsila.com samt

Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä, tel. 010-709 5235

www.lr.org/ kontaktperson Ed Fort, Research and Development Department, e-post ed.fort@lr.org 

www.walleniusmarine.com,  kontaktperson Lena Ekbom, Environmental Department, e-post lena.ekbom@walleniusmarine.com 

http://www.dichep.unige.it/engl/main.htm, kontaktperson Adriana Del Borghi, Dipartimento di Ingegneria Chimica e di Processo ”G.B. Bonino” Universitá di Genova, e-post adry@unige.it

© 2020 Wärtsilä