Wärtsilä utnämner Javier Cavada Camino direktör för Energy Solutions-affärsområdet

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
4 november 2015 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har utnämnt tekn. dr. Javier Cavada Camino (39) till direktör för Energy Solutions och till Wärtsilä Oyj Abp:s direktionsmedlem från och med 4.11.2015. I den nya positionen har han globalt ansvar för Wärtsilä Energy Solutions och kommer att rapportera till koncernchefen Jaakko Eskola. 

Cavada anställdes av Wärtsilä 2002. Sedan dess har han innehaft ett flertal chefsposter inom tillverkning, forskning och utveckling, kvalitet, operativ utveckling och affärsoperationer. Fram tills idag har Cavada haft en dubbelroll som direktör för serviceorganisationen i Sydeuropa och Afrika samt direktör för propulsionsservice globalt.

Rakesh Sarin (60) har uppnått sin avtalade pensionsålder och går i pension.

”Javier Cavada har visat starka resultat i de utmanande positionerna han innehaft globalt. Hans breda erfarenhet och öppna ledarstil gör honom mycket väl lämpad för denna position. Under hans ledarskap kommer Energy Solutions att erbjuda våra kunder enastående livscykelvärde”, säger Jaakko Eskola, koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp.

”Rakesh Sarin har motiverat Energy Solutions-organisationen till projektgenomföring och jag vill tacka honom för hans fokus och målvetenhet. Idag har vi en solid projektpipeline som hjälper oss att uppnå våra målsättningar”, fortsätter Jaakko Eskola.

”Jag är övertygad om att Wärtsilä är väl positionerad för tillväxt och har goda möjligheter att bli en allt större aktör inom energimarknaden tack vare vår kunniga, motiverade och innovativa personal. Jag är mycket stolt över att leda Energy Solutions-organisationen med målsättningen att förbättra våra kunders affärsverksamhet med avancerad teknik och miljövänliga lösningar”, kommenterar Javier Cavada sin utnämning.

Länk till bild

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Javier Cavada Camino
Direktör, Energy Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn +39 342 873 1591
javier.cavada@wartsila.com  

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki i Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä