Wärtsilä tecknar ett avtal om att leverera en LNG-terminal till Finland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
4 oktober 2017 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä tillkännagav i dag ett avtal med Hamina LNG Oy om att leverera en nyckelfärdig mottagningsterminal för flytande naturgas (LNG) som ska byggas i Fredrikshamn i Finland.

Avtalet omfattar platsfyllning, jordrenovering, anläggningsarbete, infrastruktur, uppsamlingstank med en kombinerad volym på 30 000 m3, återförgasning och gasmätning, BOG-system (hantering av förångad gas), el- och kontrollsystem, lossnings- och lastningssystem samt bunkring och vagnslastning. LNG-terminalen ska enligt planerna tas i drift i augusti 2020.

Hamnen i Fredrikshamn är Finlands första terminal för LNG-mottagning som ansluts till det finska gasnätet och tryggar kundernas gasförsörjning. När terminalen tagits i bruk, kan man även leverera LNG mycket snabbt med lastbil till de större hamnarna i Finland.

”Vi vill skapa en terminalinfrastruktur som både erbjuder fartygsbunkring och utökar antalet gasförsörjningskällor i landet. Wärtsiläs teknik motsvarar våra behov och företaget har bäst lokal kännedom och erfarenhet som EPC-leverantör i svåra väderförhållanden. Wärtsilä erbjuder heltäckande EPC-kapacitet samt unik kompetens inom gashantering”, säger Peter van Buuren, vd, Hamina LNG Oy.

”Hamina-projektet är en del av Finlands planer att skapa ett nätverk av medelstora LNG-terminaler med målet att erbjuda gasförsörjning till lokala industrier och LNG för fartygsbunkring samt att säkerställa ytterligare en gaskälla för landet. Projektet kommer att ge stora minskningar av koldioxidutsläppen genom att tillhandahålla renare bränsle för transport och industri. Samtidigt tryggar LNG-infrastrukturen den finska försörjningen med en gasnätsanslutning,” säger Timo Mahlanen, Senior Business Development Manager, Wärtsilä Energy Solutions.

Länk till bild
Bildtext: Hamnen i Fredrikshamn är Finlands första terminal för LNG-mottagning som ansluts till det finska gasnätet och tryggar kundernas gasförsörjning.

 

För mer information, kontakta:

Timo Mahlanen
Senior Business Development Manager, Västeuropa
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 40 500 0536
timo.mahlanen@wartsila.com

Kristian Mäkelä
Direktör, försäljning och marknadsföring
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 40 1483565
kristian.makela@wartsila.com

 

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland våra lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. Fram till 2017 har Wärtsilä 65 GW installerad kraftverkskapacitet i 177 länder världen över.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsiläs LNG-lösningar
Wärtsilä erbjuder ett omfattande utbud av LNG-relaterade produkter och lösningar för marknader både på land och till havs. Vi kan leverera allt från utvalda produkter till kompletta nyckelfärdiga lösningar som global EPC-leverantör (teknik, upphandling och konstruktion).
Vårt globala servicenätverk tillhandahåller drift- och underhållssupport som säkerställer driftsäkerhet och optimerade prestanda hos LNG-installationer. Genom att utveckla och leverera LNG-infrastrukturprojekt bidrar Wärtsilä till en renare och mer hållbar energiinfrastruktur.

Huvudprodukter och -lösningar:
– Flerbränslemotorer och LNG-bränslesystem för kraftverk och fartyg
– Små anläggningar för flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG)
– Små till medelstora mottagnings- och distributionsterminaler för LNG
– Återförgasnings- och återförvätskningssystem
– Automations- och processdesign av LNG- och gassystem

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä