Wärtsilä förvärvar Puregas Solutions

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
4 oktober 2017 kl 09:30 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä har ingått ett avtal om att förvärva Puregas Solutions, en svensk leverantör av nyckelfärdiga lösningar för uppgradering till biogas. Puregas är en ledande aktör inom sitt område med dotterbolag i Tyskland, Danmark, Storbritannien och USA. Företaget använder en unik CApure-process för att omvandla rå biogas till biometan och förnybar naturgas. Transaktionen värderas (företagsvärdering) till 280 miljoner SEK (29 miljoner EUR) med en ytterligare maxsumma på 70 miljoner SEK (7,3 miljoner EUR) som ska betalas vid affärens verkställande under det kommande året.

Förvärvet ger Wärtsilä ytterligare utrustning och expertis inom biogasuppgradering vilket kompletterar företagets befintliga portfölj på marknaden för flytande biogas. I ett vidare perspektiv ligger Puregas Solutions tjänster nära Wärtsiläs egna gasbaserade teknologi, och sammanslagningen av de två företagen kommer att utöka Wärtsiläs totala täckning i värdekedjan för gas.

”Vi förvärvar ett företag med teknisk kompetens, goda referenser och en stark marknadsposition. Det ger oss en bra plattform för att utvidga våra erbjudanden och vår support till kunderna med kompletterande lösningar för uppgradering och omvandling av biogas till flytande form”, säger Timo Koponen, Vice President, Flow & Gas, Marine Solutions.

”Puregas Solutions har växt betydligt under de senaste åren de har funnits. Nu har vi nått en punkt där en sammanslagning, med en verkligt global specialist på teknologin, är nästa logiska steg för att nå ännu större tillväxt. Wärtsiläs företagsfilosofi om att skapa kundvärde överensstämmer mycket med vår och vi ser fram emot en spännande framtid tillsammans", säger Jan Molin, CEO, Puregas Solution.

Marknaden för förnybar naturgas ligger mycket nära Wärtsiläs kärnverksamhet inom gaslösningar, och förväntas ha en stabil tillväxt framöver. 2016 var Puregas Solutions omsättning 200 miljoner SEK (21 miljoner EUR) och lönsamheten var god. Företaget har för närvarande ca 40 anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Timo Koponen
Vice President, Flow and Gas Solutions
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +44 1202 662600
timo.koponen@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Senior Manager Marketing, Communications, Marine Solutions
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä