Wärtsilä förvärvar franskt elektrotekniskt serviceföretag Navelec

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
4 september 2008 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har förvärvat det franska företaget Navelec SAS, som har specialiserat sig på marina navigations- och kommunikationssystem, elektriska marintjänster samt styr- och automationstjänster. Navelec har sitt huvudkontor i Le Havre, Frankrike och företaget har även filialkontor i St.Nazaire och Brest.

Navelec åtnjuter ett värdefullt rykte bland sina kunder och har omfattande kunskaper om olika fartygstyper inklusive bärplansbåtar, färjor, fraktfartyg, bogserbåtar och kryssningsfartyg. Dessutom har Navelec lovande tillväxtpotential inom yachtsegmentet.

”Genom förvärvet kan Wärtsilä utöka sitt tjänstesortiment och sitt tekniska kunnande inom navigation och kommunikation samt stärka sin position som ledande leverantör av marinelektronik och automationstjänster. Därutöver ger förvärvet oss ett stadigt fotfäste i en av Frankrikes största hamnar, Le Havre, samt i stadens närregion. Tillsammans kan Wärtsilä och Navelec se fram emot goda tillväxtmöjligheter som leverantör av helhetslösningar för marinsegmentet”, säger Tage Blomberg, direktör, Wärtsilä Services.

Navelecs omsättning uppgick till 7 miljoner euro år 2007. Företaget sysselsätter 45 personer, varav 26 arbetar inom fältservice. Navelecs affärsverksamhet kommer att integreras med Wärtsilä Services i Frankrike. Alla anställda fortsätter som Wärtsilä-anställda. Wärtsilä förvärvade Navelec från Société financière pour l’industrie et l’agriculture (Sofia). Affärens värde offentliggörs inte.

Under de senaste månaderna har Wärtsilä genom företagsförvärv stärkt sitt befintliga serviceutbud och utvidgat verksamheten geografiskt. Företaget har även kunnat ge sig in i nya tjänstekategorier. Vid sidan av Navelec har Wärtsilä i år även förvärvat norska Maritime Service och Vik-Sandvik, danska International Combustion Engineering of Denmark samt tyska Claus D. Christophel Mess- und Regeltechnik GmbH. Dessa förvärv stödjer Wärtsiläs strategi att förstärka företagets ställning som en leverantör av helhetslösningar och att vara den mest uppskattade partnern för sina kunder. 

Ytterligare information, vänligen kontakta;

Tage Blomberg
Direktör,
Wärtsilä Services
Tel:  +358 40 505 7568

Michel Kubbinga
Direktör, Services
Wärtsilä France
Tel: +33 38 966 6700

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör,
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 547 6390

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä