Wärtsilä levererar biovärmeverk till Haapajärven Lämpö Oy

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
4 september 2007 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 4.9.2007

Wärtsilä ingick i augusti ett avtal med energibolaget Haapajärven Lämpö Oy om leverans av ett biobränsleeldat BioEnergy 7-värmeverk till Haapajärvi i Norra Österbotten. Anläggningen levereras nyckelfärdig och kommer att överlåtas till kunden i september 2008.

Affären omfattar en BioEnergy-biopanna på 7 MWth samt en reservoljepanna på 8 MWth, processutrustning, installationer, ibruktagande och utbildning. Värmeverket kommer att producera värme för Hasa sågverk i Haapajärvi och fjärrvärme för Haapajärvis ca. 8000 invånare. BioEnergy-värmeverket använder skogsbränsle från närområdet.

Wärtsiläs biobränsleeldade värmeverk bygger på den patenterade Wärtsilä BioGrate förbränningstekniken som möjliggör förbränning av biobränslen med hög verkningsgrad och låga miljövärden.

Tilläggsinformation:
Tauno Kuitunen, försäljningsdirektör, +358 40 717 0115.


Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster.  Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 15 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä