Wärtsilä tilldelas designkontrakt för miljövänlig färja för Kvarkentrafiken

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
4 augusti 2014 kl 18:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har utsetts till den partner som ska designa en ny färja som en del i projektet ”Midway Alignment of the Bothnian Corridor”. Designarbetet omfattar både inledande och grunddesign. Färjan designas för trafik mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige över Kvarken i Bottenviken. Kontraktet undertecknades i dag den 4 augusti.

Det nya fartyget planeras och designas för att vara innovativt, effektivt och miljövänligt. Wärtsiläs tidigare framgångar med innovativa lösningar och teknik tillsammans med dess omfattande erfarenhet inom gasdriven framdrift var viktiga faktorer när kontraktet tilldelades. Designen kommer också att beakta behovet av flexibilitet under drift eftersom transportbehoven på den här rutten varierar med årstiderna. Behovet av lasttransport är relativt stabilt under året medan passagerartrafiken har sin topp under sommarhalvåret, vilket innebär att flexibiliteten är en viktig faktor i konceptet. Under högsäsong behöver färjan därför ha en tätare tidtabell än vad som behövs under andra tider, då hastigheten kan minskas för att spara på bränslekostnaden. Isförhållanden under vintern kan vara svåra, så i designarbetet måste man även beakta driften under stränga vintrar.

”Projektet initieras för att utveckla en multimodal logistikkorridor över Bottniska viken. En av projektets huvudverksamheter är planering och design av den nya färjan. Genomförbarhet och miljömässig hållbarhet är viktiga hörnstenar och Wärtsiläs erfarenhet och expertis kommer att bidra väsentligt till att nå en framgångsrik lösning”, säger Mathias Lindström, direktör, Kvarkenrådet och projektledare för projektet ”Midway Alignment of the Bothnian Corridor”.

”Det här är ett viktigt projekt och vi är stolta över att ha valts till partner med ansvar för utvecklingen av fartygets design. Integrerade lösningar för gasdrivna fartyg är en av Wärtsiläs huvudinriktningar och ett område där vi har en klart ledande roll på den globala marknaden. I första hand slutförs den inledande designen så att vi sedan kan börja göra en mer exakt budget och utveckla projektet vidare”, säger Magnus Miemois, direktör, Ship Power-lösningar, Wärtsilä.

Fartygsdesignfasen ska enligt planerna vara avslutad vid det andra kvartalet 2015.


Länk till bilden
Bildtext: Wärtsilä tilldelas designkontrakt för miljövänlig färja för Kvarkentrafiken


Mediakontakter:

Magnus Miemois
Direktör, Ship Power-lösningar
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 1682
magnus.miemois@wartsila.com
 
Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com


Wärtsilä i korthet:

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

www.wartsila.com
 
© 2020 Wärtsilä