Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
4 augusti 2006 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 13.6.2006 – 26.7.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 4.400 optioner till 6.600 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 23.100,00 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 13.6.2006 – 26.7.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 1.200 optioner till 1.800 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 6.300,00 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 29.400,00 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 331.121.318,50 euro och antalet aktier 94.606.091 varav 23.579.587 A-aktier och 71.026.504 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä