Varma ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
4 juli 2007 kl 09:50 E. Europe Standard Time

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma har idag meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 3.7.2007 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet har överstigit en tjugondel (1/20). Efter aktieförvärvet äger Varma 2.795.615 A-aktier och 1.188.691 B-aktier dvs. totalt 3.984.306 aktier, vilket motsvarar 4,16% av Wärtsiläs aktier och 9,46% av rösterna.

 

www.wartsila.com

 

 

© 2020 Wärtsilä