Wärtsilä levererar helhetslösning av kraftproduktion-, automations- och propulsionssystem till oljeproduktionsfartyg i Brasilien

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
4 juni 2007 kl 03:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 4.6.2007

Wärtsilä levererar som en helhetslösning kraftaggregat-, automations- och propulsionssystem till en FPSO (floating production, storage & offloading) oljeproduktionsfartyg till Dynamic Producer Inc., ett brasilianskt offshorebolag. Den i maj erhållna ordern levereras sommaren 2008 och projektet uppskattas slutföras under första halvåret 2009.

Wärtsilä levererar de ovannämnda utrustningarna till en Aframax-tanker, som byggs om till ett FPSO-fartyg. På fartyget kommer att installeras oljeborrnings- och oljeproduktionsutrustningar och det kommer att tas i bruk vid den brasilianska kusten 2009.

Som en del av kontraktet erbjuder Wärtsilä till Dynamic Producers förfogande också ett planeringsteam, som ansvarar för hela den tekniska delen av projektet och leveransen.

Den ovannämnda beställningen är den tredje helhetslösningen, som Wärtsilä levererar inom offshore sektorn tillsammans sin samarbetspartner Emerson Process Management. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, tel. +358 10 709 5235.

Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbplats www.wartsila.com.

Wärtsilä i korthet
 
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster.  Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

 

© 2020 Wärtsilä