Wärtsilä får stororder från Brasilien - levererar kraftlösning till FPSO-fartyg

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
4 maj 2010 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har tecknat ett stort kontrakt med den brasilianska industrikoncernen QUIP om leveransen av en integrerad kraftlösning till ett nytt oljeproduktionsfartyg av FPSO-typ (Floating Production Storage and Offloading). Beställningen innefattar tre kraftgenereringsmoduler, driftsättning, uppstart samt driftsövervakning. Fartyget kommer att vara det första FPSO-fartyget någonsin som körs med gasmotorer på över 100 MWe.

Wärtsiläs effektiva gasmotorer kommer att ge betydligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med konventionella tekniker. Jämfört med dessa tekniker kan koldioxidutsläppen minskas med 93.000 ton per år från den här anläggningen på 100 MWe. Dessutom minskas kundernas driftskostnader märkbart eftersom Wärtsiläs motorer kan köras på förädlad källgas och olika dieseloljor.

”Wärtsiläs meriter inom flerbränsleteknik och löpande teknisk support är enastående. Vi har stort förtroende för företagets förmåga att leverera den tekniska lösning som krävs och vi är övertygade om att den minskar både driftskostnaderna och miljöföroreningarna. Vi ser också företaget som en pålitlig strategisk partner med resurser att leverera löpande operativt stöd för projektet”, säger Miguelangelo Thomé, VD, QUIP.

Kraftmodulerna kommer att vara klara för installation i juli 2011 och oljeproduktionen beräknas starta under 2013. Fartyget kommer att stationeras på Brasiliens nya oljefält Papa Terra som ligger cirka 110 km utanför Rio de Janeiros kust.

Bilden är tillgänglig i fackpressmeddelandet.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Miemois
Direktör
Offshore, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 505 581405
Magnus.miemois@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är världsledande när det gäller kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Genom att fokusera på teknisk innovation och totaleffektivitet maximerar Wärtsilä både miljömässiga och ekonomiska prestanda för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2009 hade Wärtsilä drygt 18 000 anställda och nettoomsättningen uppgick till 5,3 miljarder euro. Företaget har verksamhet på 160 platser i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

 

© 2020 Wärtsilä