Wärtsilä köpte bolag för propellerreparation i Storbritannien

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
4 maj 2007 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har köpt propellerreparationsbolaget McCall Propellers Ltd, baserat i Storbritannien. Företagets omsättning är 6,4 miljoner GBP (9,4 miljoner euro) och det har 33 anställda.

McCall Propellers är det största serviceföretaget för marina propulsionsinstallationer i Storbritannien. Företaget specialiserar sig på akuta reparationer av propellerutrustning.

”Vi är mycket glada över att kunna inkludera McCall Propellers i Wärtsiläs organisation,” säger Tage Blomberg, Direktör, Services. ”McCall Propellers kunskap och erfarenhet vidgar ytterligare vårt omfattande serviceutbud globalt.”

Det förvärvade företaget har serviceutrymmen nära Glasgow flygplats. Reparationer görs antingen i dessa utrymmen eller på plats var som helst i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Tage Blomberg, direktör, Services, tel. +358 10 709 2425.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster.  Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä