Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
4 maj 2007 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 7. - 31.3.2007 konverterades enligt optionsvillkoren 54.712 optioner till 82.068 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 287.238,00 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 7. – 31.3.2007 konverterades enligt optionsvillkoren 2.000 optioner till 3.000 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 10.500,00 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 297.738,00 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 335.256.827,50 euro och antalet aktier 95.787.665 varav 23.579.587 A-aktier och 72.208.078 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

Under teckningstiden har sammanlagt 3.237.048 optionsrätter konverterats till aktier på basis av optionsprogrammen 2001 och 2002, vilket motsvarar 3,5% av aktiestocken. Totalt 212.962 optionsrätter har ännu inte konverterats, vilket motsvarar 0,2% av aktiestocken.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä