Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
4 maj 2006 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 7.3.2006 – 25.4.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 198.900 optioner till 298.350 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 1.044.225,00 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 7.3.2006 – 25.4.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 82.200 optioner till 123.300 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 431.550,00 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 1.475.775,00 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 330.887.693,50 euro och antalet aktier 94.539.341 varav 23.579.587 A-aktier och 70.959.754 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä