Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
4 maj 2005 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 1.4–22.4.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 56.500 optioner till 84.750 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 296.625 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 1.4–22.4.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 62.000 optioner till 93.000 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 325.500 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 622.125 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 324.549.284,50 euro och antalet aktier 92.728.367, varav 23.579.587 A-aktier och 69.148.780 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

© 2020 Wärtsilä