Wärtsiläs dividendutbetalning - den extra dividendens inverkan på optionsprogrammen

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
4 april 2005 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har i dag i enlighet med bolagsstämmans beslut utbetalat 0,45 euro i dividend och 0,45 euro per aktie i extra dividend. Extradividenden har sänkt B-aktiens teckningspris i Wärtsiläs optionsprogram för 2001 och 2002 i enlighet med villkoren i optionsprogrammen, dvs. med den extra dividendens värde 0,45 euro. På basis av optionsprogrammet för 2001 är teckningspriset således 16,70 euro per aktie och på basis av optionsprogrammet för 2002 9,50 euro per aktie.

© 2020 Wärtsilä